mondrian painting2.png
Dydd Mawrth 13 Tachwedd
Fy enw i yw ben ac yr wyf yn fachgen, dw i'n hoffi rhedeg ond dydw i ddim yn hoffi mynd ar fy trampolîn. Mae gen i pump anifeiliaid anwes, dau bysgodyn o'r enw Bonny a clide maer ddau ohonynt yn 1 flwydd oed, 1 ci o'r enw Sweep fod yn frenin charles sbanielac mae'n pedwar blwydd oed, dwy cwningod o'r enw Flopsy a Rosie, mae Flopsy yn dau, bron i dri ym mis Ionawr. Mae Rosie yn tri mis oed. Mae gen i pedwar brawd o`r enw Jordan, Josh, Daniel a Nathan. Enw fy mam yw Karen a enw fy nhad yw Neil. Mae fy nhad yn y Ynys dyn.

Da iawn Ben. Mondrian da hefyd! (Mr. Roberts)